Over

De bestuursleden van de Tempel van de Oervrouw

Wij zijn Nicola, Rita, Margo en Bonita.

Het Vuur bracht ons bij elkaar. Vuur geeft helderheid in processen, laat zien wat er nog tussen jou en je ware levenskracht ligt een maakt het mogelijk te groeien.

Onze groei bracht ons
Scheppende verbinding, fluïde leiderschap, moedige kwetsbaarheid, diepere en bredere bedding en een diep verlangen om dit te delen met jou.

Margo
Bonita
Rita
Nicola

Ze is in staat je te verbinden met je levenskracht. Dat doet ze veelal non verbaal. Zonder franjes brengt ze je bij jouw kern.

Nicola Asherah voelt zich gedreven om hoogsensitieve ondernemende vrouwen te begeleiden naar meer verbinding met hun levenskracht.

Al in haar studietijd – kunst- en cultuurwetenschappen, film- en tv wetenschappen, en het werken als geschiedkundig onderzoekster genoot ze ervan de diepte in te gaan om onderliggende processen boven water te krijgen. Voor drs ing. Nicola Asherah Romme (1970) heeft dit alles te maken met verbinden. Ook heeft ze gewerkt bij vooraanstaande nieuwe media bedrijven met een winstgevend oogmerk tijdens de opkomst van Internet. Een eerste flinke switch van geschiedenis beschrijven naar een pioniersomgeving in de technologie.

Achteraf kan ze zien dat op de uiteenlopende werkvelden mensen – schijnbaar uit het niets – persoonlijke of traumatische ervaringen met haar deelden, en daar dan advies over vroegen. Hier is terugblikkend al een rode draad van haar pad zichtbaar: een bedding zijn voor mensen die bezig zijn met bewustzijnsontwikkeling.

Diepe impact op haar eigen leven had de plotselinge dood van haar jongere en zwangere zusje door een ski-ongeval. En nog niet zo erkend uit haar jeugd: fysiek en emotioneel geweld door nabije familieleden, aanranding binnen de familie en aanranding van haarzelf als 11-jarige door een onbekende en de onmacht om over dit alles niet te kunnen praten. Ook is zij als kind noodgedwongen moeten verhuizen van een boerderij naar een rijtjeshuis, en zijn haar ouders gaan scheiden.

Het uit de kast komen als lesbische vrouw, was een eerste stap naar uitkomen voor een eigen identiteit. Haar ervaringen hebben haar geleerd over het leven waardoor zij veel compassie kan hebben voor mensen, en goed weet te begeleiden op hun eigen pad naar bewust- en heelwording.

draagdoek in de winter

Nicola hield nog jaren stevig vast aan ratio en cognitie. De ommekeer in haar leven was tijdens een ruig weekend met drank, daten, dans, de Amandelbloesem van Van Gogh en een diepgaand, ver voorbij nuchter, gesprek over “het wereldbeeld”. De sluiers zijn toen voor haar open gegaan. Deze roep van haar ziel, een spontane inwijding, bezielde haar met een voor haar geheel nieuw wereldbeeld: een spiritueel wereldbeeld.

De roep van haar ziel repte van de onzichtbare wereld die zoveel belangrijker is dan dat we denken. Van dat ze een roeping had: mensen bij staan om het ongeziene gepaste ruimte te geven, en er toegang tot te hebben. Haar missie was duidelijk geworden, ze had nu inzicht in welke koers ze moest gaan varen.

Kort na deze spontane inwijding nodigde haar oudere zus haar uit voor een Reiki cursusweekend. Ze had nog nooit gehoord van Reiki en niet eerder te maken gehad met zogenaamde alternatieve geneeswijzen. Reiki zou iets met handoplegging te maken hebben. Ze geloofde er totaal niet in dat zij dat zou kunnen. Het Reikiweekend bleek echter geweldig. Het kwam haar voor dat ze nu gereedschap had haar roeping te gaan leven. En als dat ze het ‘al kon’, healen.

In 2001 is ze uit het bedrijfsleven gestapt en het jaar erop heeft ze haar eigen praktijk voor het geven van Reikibehandelingen geopend. Alles wat ze heeft meegemaakt, haar nu 21  jaar ervaring als healer en opleider, en zeer diverse trainingen die zij continu volgt om mensen bij belangrijke transformaties of groeiprocessen te begeleiden; dat is waar Nicola voor gaat.

groep 2013 de Heenweg

Nicola in trance bij een vuurloop