Statuten

Statuten

Bij het officieel oprichten van een religieuze organisatie, ofwel een kerkgenootschap, vanuit welke overtuiging dan ook, wordt er een statuut gevraagd.

Onderstaand schrijven is het oprichtingsstatuut van april 2021. Het hoort een levend document  of nog beter een levende traditie te zijn, wat het niet vaststaat maar kan veranderen.

Statuten Tempel van de Oervrouw

Amsterdam, 1 maart 2021

In deze statuten van de Tempel van de Oervrouw leest u over de doelstelling, plaats van vestiging, financiën en meer van dit kerkgenootschap.


Doelstelling
De Tempel van de Oervrouw heeft als doelstelling ruimte te bieden aan regelmatige toegewijde bijeenkomsten voor vrouwen, mannen en kinderen die willen herbronnen en zich verbinden met elkaar, met de natuurkrachten, met de aarde en zichzelf.


Religieuze uitgangspunten van de Tempel van de Oervrouw
Wij mensen zijn spirituele wezens die een taak hebben in het hoeden van de aarde. Wij, mensen, zijn natuur.

De volgende termen passen bij de Tempel van de Oervrouw: polytheïsme, de leefwijzen van natuurvolkeren (de voorouders van mensen uit de Lage Landen waren ook natuurvolk voordat de Lage Landen gekerstend werden), heidendom, paganisme, godinnenculturen, moederculturen, sjamanisme, wicca, Ásatrú, Seidhr, volksgeloof, etnische religie, neopaginisme, animisme, gnosticisme.

Animisme

De term animisme verdient een aparte alinea. (Latijn anima = ‘geest’, ‘ziel’) is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen zoals donder en geografische plekken als bergen en rivieren. Animisme wijst ook bezieling toe aan abstracte concepten zoals woorden, eigennamen of metaforen uit de mythologie.

Godinnenculturen
De tempel van de Oervrouw grijpt terug op zo’n 30.000 jaar geleden. Op zeer diverse plekken op de aarde werden destijds schitterende weelderige vrouwenbeeldjes vervaardigd. Destijds, én de duizenden jaren erna, werd er aan het scheppende principe – immers een vrouw is zwanger en baart – en aan het voedende principe – immers een vrouw geeft borstvoeding – die waardering en achting gegeven die passend is.


De cirkel maakt deel uit van de liturgie van de Tempel van de Oervrouw

De cirkel maakt van iedere dienst/tempelbijeenkomst deel uit. Als we bijeenkomen dan gaan we in een cirkel zitten of staan, ten teken o.a. dat alles met alles verbonden is en de ene persoon niet meer waard dan de andere. De cirkel is ook een eerbetoon aan de cirkel van het leven: geboren worden, bloei, ouderdom, afsterven, dood. En dan begint het weer van voren af aan.

Natuur en vestiging
De bijeenkomsten/diensten/tempeldagen – zijn zoveel mogelijk in de buitenlucht. Denk aan bos, strand, weide en park. De oorspronkelijke bewoners van de Lage Landen hadden hun tempels ook in de open lucht in heilige bossen. Resten ervan zijn onder andere gevonden in Zundert (NB) en in Heilo (NH).

Daarnaast zal ook – met name in de winter – gebruik gemaakt worden van (buiten)ruimtes zoals:

Licht-Thuis http://www.licht-thuis-princenhage.nl/
Dreef 51, 4813 EE Breda
De eigenaren van het Licht-Thuis, Mevrouw P.C.A.M. en de heer C.A.J. Beekers-Romme, hebben een toestemmingsverklaring gegeven voor het vestigen van de Tempel van de Oervouw in hun tempelruimte

http://sterrenland.com/ Meermuidenseweg 19b 7391 TD Twello. 0571 273 212 info@sterrenland.com

Rumah Yoga, https://rumahyoga.nl/ Distelweg 74C. 1031 HH Amsterdam . Contact. E: info@rumahyoga.nl M: 06-23853724 (Ronald) M: 06-29305735 (Ed)


Priesteres X/V/M
Bijeenkomsten staan onder leiding van een priesteres. De priesteres bereid – vaak met een team – de rituelen voor. De manier van leiderschap is organisch vrouwelijk leiderschap.

Zo worden er gehouden:
Erediensten/ tempeldagen
Diensten zijn eens per 6 weken, of vaker.

Openbare gezinsbijeenkomsten. Deze zijn geschikt voor alle leeftijden.

Soorten rituelen/bijeenkomsten/diensten:

Ꙭ Labyrinth Ꙭ heilige dans/ sacred dance Ꙭ drumcirkels Ꙭ Vision Quest
Ꙭ miniquest Ꙭ zalvingen Ꙭ welkom op aarde ritueel voor nieuwgeborenen en hun prille ouders Ꙭ sluitingsrituelen: rebozo, voor vrouwen die een kind gebaard hebben Ꙭ zweethutritueel Ꙭ vuurloop ritueel Ꙭ vuurritueel Ꙭ healingdagen Ꙭ swaharituelen Ꙭ blessingway

Financiën en kapitaal

De tempel van de Oervrouw beheert (op dit moment) geen gebouwen en heeft niemand in dienst.

Onkostenvergoeding voor de priesteres
Per tempeldag/dienst/bijeenkomst – of reeks van tempeldagen – zal aan de deelneemsters (v/m/x) een financiële bijdrage gevraagd worden om de kosten voor de tempeldagen te dekken en als bijdrage aan levensonderhoud van de priesteres.

Het beheer van de geldstromen kan in de toekomst wijzigen en zal steeds in dienst staan van het behoud van de Tempel van de Oervrouw opdat de kernfunctie (de doelstelling) gewaarborgd is.

Bestuur

Het bestuur van de Tempel van de Oervrouw wordt gevormd door 4 priesteressen

Deze 4 priesteressen zijn o.a. opgeleid binnen de priesteressen opleiding Wilde Wijze Vrouw.

Leden/deelneemsters
Alle vrouwen die aan rituelen begeleid door Nicola, Margo, Bonita en Rita hebben meegedaan zijn lid van de kerkgemeenschap de Tempel van de Oervrouw. Per activiteit wordt een groep geselecteerd om deel te nemen.

Lidmaatschap in de toekomst?

Op termijn zal onderzocht worden of een stichting of een vereniging of een coöperatie een goede vorm kan zijn om de tempel van de Oervouw bestendiger te maken en passender bij het streven naar vrouwelijk organisch leiderschap, ook op organisatieniveau.


Ondertekening van de statuten door de bestuursleden

Nicola Romme tel 06 40000827

Margo Lieverse

Bonita Ballendux

Leave a reply